Fysiologisk virkning af elektrotræning

Ofte trænes der 15-30 minutter pr. gang en eller flere gange pr. uge. Efter nogle få minutters elektrotræning øger hjertefrekvensen med 30 – 50 %, som er langt mindre end ved submaksimalt arbejde hos ikke rygmarvsskadede. Hjertets minutvolumen dobles – fra 4 til 8 liter/min – og blodgennemstrømningen i benene øges tilsvarende, akkurat som iltoptaget efter 5 – 10 minutters arbejde øges fra et normalt hvileniveau på 0,2 liter/min. til 1 – 1,5 liter/min. Patienterne siger at elektrotræningen giver et stort velvære, omtrent som det ikke-skadede oplever under og efter træning giver et stort velvære, omtrent som den ikke-skadede oplever under og efter træning.

Maksimalt iltoptag er det mest almindelige mål for fysisk form. Efter nogle få ugers elektrotræning øger det maksimale iltoptag, og det øger endnu mere over tid dersom træningsintensiteten øges. Stigning fra 20 til 100 % er rapporteret, akkurat som hos ikke-skadede.

Elektrotræning har øget omkredsen på låret med 5 %, men det egentlige tværsnit med 12 %, undersøgt med MR-scanning. Selv efter 20 års lammelse og inaktivitet har der været en tilnærmet normal muskulatur efter nogle måneders elektrotræning. Nogle få studier har undersøgt glukosemetabolismen ved elektrotræning, og efter længere tids træning har fundet en øget insulinstimuleret glukoseoptag og øget glukosetransportprotein (GLUT4) i muskelceller, altså forebyggelse af diabetes 2.

 

Konklusioner og perspektiver på elektrotræning.

Inaktivitet i årevis giver alvorlige forandringer hos den rygmarvsskadede, men mange af dem lader sig reversere med elektrotræning. Men denne træning kræver tid og ressourcer, og de gode effekter opnås kun hvis elektrotræningen udføres regelmæssig og livet ud. Det har vist sig, at brugerne af elektrotræning opretholder interessen for træningen meget længere og bedre, når de træner i et træningscenter end når de træner derhjemme.

Alt taler for at elektrotræning vil blive taget i brug til stadigt flere formål. I den anledning blev der i 1995 oprettet et internationalt selskab, International Functional Electrical Stimulation Society, som holder årlige kongresser.

Er elektrotræning måske en løsning for den del af befolkningen, som er disponeret inaktivitetetsrelaterede livsstilssygdomme af den ene eller den anden grund?

(Thomas Mohr er læge og forsker ved anæstesiologisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup, DK – 2600 Glostrup.)