Hvordan virker elektronisk muskelstimulerende træning?

Aktiviteten i nerverne og musklerne hos mennesker er af elektrisk natur. Nervesystemet transporterer signaler fra et sted i kroppen til et andet. Funktionen ligger dels på sensorisk side, i det impulser ledes fra sanseorganer ud i kroppen og ind til hjernen langs de såkaldt afferente nervefibre, da hjernen udsender signaler i form af nerveimpulser, på den aktiverende side, langs de såkaldte motoriske nerver og stimulerer muskelkontraktionerne.

Uanset hvordan en muskel stimuleres, enten på normalvis, via nervesystemet, ved elektronisk eller kemisk stimulation, så vil hver muskelfiber, når stimulationen gentages, tiltage i tykkelse og styrke. Muskulaturen er rigeligt forsynet med blodårer. Der ligger et stort net af hårrørsårer omkring muskelfibrene. Når musklerne er i hvile, vil de fleste hårrørsårer være lukkede. Ved fysisk aktivitet åbner de små blodårere sig og blodet strømmer gennem musklerne. Blodtilførslen øges ved træning af musklerne. (Ref. Prof. Dr. Med. Christian Drevon, professor i ernæring, Ernæringsinstituttet på Universitetet i Oslo).

Hensigten med elektrisk stimulation af nerver og muskler hos mennesker er, at efterligne den naturlige proces. Ved at et apparat leverer elektroniske impulser, som svarer til dem, der normalt går over nervecellemembranen ved en nerveimpuls, kan man få nøjagtig samme muskelkoncentration som ved normale forhold.

Kort fortalt, påsættes elektroder (pads) på huden, på bestemte punkter på muskelgrupperne. Simulatoren sender svare impulser, som kan reguleres i styrke og varighed, tilpasset den enkelte. Impulserne fremkalser en rytmisk vekslen mellem sammentrækninger og afslapning, akkurat som ved effektiv styrketræning.

Det er vigtigt at præcisere, at der ikke er nogen principiel forskel mellem den normalt elektriske aktivitet i nerver og muskler og den elektriske stimulering man udfører med en elektronisk simulator.